Spółka

ytbe

O NAS

Stadion Wrocław Sp. z o.o. jest spółką celową, powołaną 3 grudnia 2007 roku przez Miasto Wrocław do sprawnej realizacji inwestycji, jaką jest budowa Stadionu Wrocław. Powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO2012 ™, a obecnie pełniąca funkcję zarzadcy obiektu. Zarządzanie polega na przystosowaniu i przygotowaniu obiektu do przeprowadzania wydarzeń o charakterze masowym: meczów, koncertów i innych wydarzeń o charakterze sportowo-kulturalnym oraz jego komercjalizacji.

 

 • Zarząd

  Jacek Kostrzewski
  Prezes Zarządu

  Adam Zawada
  Wiceprezes Zarządu
   
  Powrót
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 • Majątek spółki

  Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi: 750.394.000  

  Powrót
 • Ogłoszenia

  Ogłoszenie:

  "Najem powierzchni reklamowej" 

  Treść ogłoszenia:

   Najem powierzchni reklamowej

  Termin zgłaszania zainteresowania najmem powierzchni reklamowej do 26.04.2018r. do godz. 17.00

   

   

  Powrót
 • Organy spółki

  Organami spółki celowej są:

  1. Zgromadzenie Wspólników;
  2. Rada Nadzorcza;
  3. Zarząd.

  Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

  Do składu organu wyznaczone zostały następujące osoby:

  1. Pan Sławomir Najnigier- przez Prezydenta Wrocławia
  2. Pan Bogdan Cybulski - przez Prezydenta Wrocławia
  3. Pani Edyta Olechno - przez Prezydenta Wrocławia

  Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd
  Sposób reprezentacji podmiotu: Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki  upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie Wiceprezesem Zarządu oraz/lub Prokurentem.

   

  Dane osób wchodzących w skład organu:

  Zarząd:

  1. Jacek Kostrzewski - Prezes Zarządu
  2. Adam Zawada - Wiceprezes Zarządu

  Prokurenci:

  1. Anita Fornalczyk - Prokurent;
  2. Honorata Malik - Prokurent;
  3. Paweł Rychel- Samoistny Prokurent.
  Powrót
 • Status prawny

  Stadion Wrocław jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powołaną przez Gminę Wrocław w charakterze inwestora zastępczego w celu przygotowania i wykonania oraz koordynowania i nadzorowania przedsięwzięć finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM, na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM (Dz. U. Nr 173, poz. 1290).


  Spółka jest  zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:  0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Oznaczenie formy prawnej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Firma, pod którą spółka prowadzi działalność:
  Stadion Wrocław Sp. z o.o.

  NIP: 897-17-35-837,
  REGON: 020648932

  Powrót
 • Struktura własności

  100 procent udziałów w Spółce posiada Gmina Wrocław, którą reprezentuje Prezydent Wrocławia.

  Powrót
KONTAKT

Podziel się opinią

Wrocław 2012

Stadion Wrocław Sp. z o. o.
al. Śląska 1
54-118 Wrocław

tel. +48 71 77 68 000/ +48 71 77 68 011
fax +48 71 77 68 001


biuro@stadionwroclaw.pl

 

INFO ORGANIZACJA EVENTÓW I KONFERENCJI:

tel. +48 71 77 68 032

tel. +48 71 77 68 044

eventy@stadionwroclaw.pl

 

INFO TOR KARTINGOWY:


infolinia: 800 900 000
www.tornastadionie.pl

 

INFO ZWIEDZANIE:

tel. +48 71 77 68 058
tel. +48 606 492 692
email: zwiedzanie@stadionwroclaw.pl

ogłoszenia treść

Rozwiń